Fruktträdsbeskärning på Disagården, Uppsala 26/3

Välkommen till Disagården,

Gamla Uppsala lördagen den 26 mars kl 9:00

 

Lär dig mer om fruktträdsbeskärning eller

friska upp ditt minne, nybörjare som erfarna, alla är hjärtligt välkomna! 

b

 

Disagården är ett friluftsmuseum som drivs av Upplandsmuseet och är beläget vid Gamla Uppsalas historiska högar.

Där finns förutom byggnaderna en liten kålgård, en del lantraser samt en fruktträdgård med ett tiotal äppelträd av främst uppländska äppelsorter som PJ Bergius, Grönsöö, Krusenberg och Trogsta.

 

Ta med: den beskärningsutrustning du har; sekatör, såg och gärna stege, samt fika.

Vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/m/ny9m7

Anmälan: Per Axell 076 – 231 73 35 peraxell03@hotmail.com

WordPress theme: Kippis 1.15