Styrelsen

Sveriges Pomologiska Sällskap har en styrelse bestående av sju ledamöter och två till fyra suppleanter.

 

 Styrelse 2017-2018 vald vid årsmötet 11 mars 2017.

Revisorer och valberedning  

 

 

Ordförande Christer Sandberg
Hidingsta 325, 705 95 Örebro
070-154 23 38
E-post: s.christer.sandberg@gmail.com
 
Vice ordförande Linda Cederlund
Box 123, 590 70 Ljungsbro
076-024 74 70
E-post: linda@silvarus.se
 
Sekreterare Cecilia Engqvist
Vårvindsgatan 25, 418 73 Göteborg
073-902 99 32
E-post: cecilia.engqvist@gmail.com
 
Kassör Agneta Östlund
Borevägen 9, 191 43 Sollentuna
070-783 80 07
E-post:  agneta.ostlund@telia.com
 
Ledamot Peter Glader
Mossljungvägen 17,448 31 Floda
070-885 98 89
E-post: gladepetter@telia.com
Suppleant Mats Andersson
Hallsta 363, 841 92 Ånge
070-266 82 20
E-post: info@fagelvik.com
 
Suppleant Caroline Stenkilsson
Kiviks Musteri AB, Karakåsvägen 45, 277 35 Kivik
070-949 16 64
E-post:caroline.stenkilsson@kiviksmusteri.se
 
Revisor Lisa Fredricks
Bergsvägen 59, 181 31 Lidingö
073-402 84 68
E-post: lisa.k.fredricks@gmail.com
Revisor Gunnar Kvarnbäck
Backagården, Glömminge 1 386 95 Färjestaden
070-667 62 80
E-post: gunnar@kvarnback.se
Valberedning Bettina Broberg Brundin
Östansjö, 740 11 Länna
070-755 75 76
E-post: bettina@ostansjo-beskarning.se
Valberedning Josefin Eriksson Sundtoft
Rörbäcksvägen 41b, 757 52 Uppsala
070-517 22 65
E-post: finabt@hotmail.se

 

WordPress theme: Kippis 1.15