Styrelsen

Sveriges Pomologiska Sällskap har en styrelse bestående av sju ledamöter och två till fyra suppleanter.

 

 Styrelse 2018-2019 

Revisorer och valberedning  

 

 

Ordförande Christer Sandberg
Hidingsta 325, 705 95 Örebro
070-154 23 38
E-post: s.christer.sandberg@gmail.com
 
Vice ordförande

Mats Andersson
Ytterturingen 109, 840 24 Överturingen
070-266 82 20
E-post: info@fagelvik.com

 
Sekreterare Cecilia Engqvist
Vårvindsgatan 25, 418 73 Göteborg
073-902 99 32
E-post: cecilia.engqvist@gmail.com
 
Kassör Agneta Östlund
Borevägen 9, 191 43 Sollentuna
070-783 80 07
E-post: agneta.ostlund@telia.com
 
Ledamot

Peter Hylmö
Basungatan 36, 533 34 Götene
070-512 54 12
E-post: peter@hylmo.se

 Suppleant 

Sture Nordmark
Sätuna 13, 179 97 Färentuna
073-216 16 29,
E-post: sture.nordmark@hotmail.com

 

Suppleant

 

 

Caroline Stenkilsson
Kiviks Musteri AB, Karakåsvägen 45, 277 35 Kivik
070-949 16 64,
E-post:
caroline.stenkilsson@kiviksmusteri.se

 
Suppleant

Beatrice Wiström
Gärdsmark 271, 931 95 Skellefteå
070-698 05 52
E-post: beawistrom@gmail.com

 
Revisor Lisa Fredricks
Bergsvägen 59, 181 31 Lidingö
073-402 84 68
E-post: lisa.k.fredricks@gmail.com
Revisor Gunnar Kvarnbäck
Backagården, Glömminge 1 386 95 Färjestaden
070-667 62 80
E-post: gunnar@kvarnback.se
Valberedning

Malin Wedrén (sammankallande)
Nysätra Svartbäcken 1, 749 63 Örsundsbro
070-535 76 64
E-post: mwedren@hotmail.com

Valberedning

Mats Lindberg
Hertig Carls väg 38b, 151 38 Södertälje
076-866 67 78
E-post: mats.lindberg@jag.se

 

WordPress theme: Kippis 1.15