Organisationsmedlemmar

Sveriges Pomologiska Sällskap är hedrade av att ha följande organisationer som medlemmar:

 

Fredriksdals museer och trädgårdar
www.fredriksdals.se

 

Glashusen 
www.glashusen.se

 

Grönyte-Konsult 
www.gronytekonsult.se

 

Halfvede musteri
www.halfvede.se

 

Julita Gård, Nordiska museet
www.nordiskamuseet.se

 

Kiviks Musteri AB
www.kiviksmusteri.se

 

KaPeMaNo AB, Göteborg

Lindesbergs Musteri
www.lindesbergsmusteri.se

 

Skoklosters slott

www.skoklostersslott.se

 

SLU Alnarpsbiblioteket
www.slu.se

 

Stenbro Musteri
www.stenbromusteri.se

 

Slottsträdgården Ulriksdal – Uteträdgården
www.rappne.nu/handelstradgard/tradgardsvaxter

 

Solbergafrukt, Dalby

 

Trädklippet AB
www.tradklippet.se.se

 

Vassbo Äppelmusteri & Café
www.vassboäppelmusteri.se

 

Vänneberga Gård AB
www.vannebergagard.se

 

Värmdö Musteri
www.varmdomusteri.se

 

Åkersberga växtförsäljning AB
www.bergavaxter.se

 

Äppelfabriken
www.appelfabriken.se

 

Äppelriket Österlen Ek. För.
www.appelriket.se

 

WordPress theme: Kippis 1.15