Organisationsmedlemmar

Sveriges Pomologiska Sällskap är hedrade av att ha följande organisationer som medlemmar:

 

Berga Bruk AB

info@bergabruk.com

 

Fredriksdals museer och trädgårdar
http://www.fredriksdal.se

 

Glashusen 
www.glashusen.se

 

Grönyte-Konsult 
www.gronytekonsult.se

 

Halfvede musteri
www.halfvede.se

 

Julita Gård, Nordiska museet
www.nordiskamuseet.se

 

Kiviks Musteri AB
www.kiviksmusteri.se

 

KaPeMaNo AB, Göteborg

 

Lindesbergs Musteri
www.lindesbergsmusteri.se

 

Näsuddens Handelsträdgård

jenny.forsell@bonnier.se

 

Skoklosters slott

www.skoklostersslott.se

 

SLU Alnarpsbiblioteket
www.slu.se

 

Sollerö Fruktodlarförening

 

Stenbro Musteri
www.stenbromusteri.se

 

Slottsträdgården Ulriksdal – Uteträdgården
www.rappne.nu/handelstradgard/tradgardsvaxter

 

SLU Alnarpsbiblioteket

 

Solbergafrukt, Dalby

 

Trädklippet AB
www.tradklippet.se.se

 

Vassbo Äppelmusteri & Café
www.vassboäppelmusteri.se

 

Villa Berglidens Äppelmusteri

kontakt@vbappelmusteri.se

 

Vråka Musteri

 

Vänneberga Gård AB
www.vannebergagard.se

 

Värmdö Musteri
www.varmdomusteri.se

 

Åkersberga växtförsäljning AB
www.bergavaxter.se

 

Äppelfabriken
www.appelfabriken.se

 

Äppelriket Österlen Ek. För.
www.appelriket.se

 

WordPress theme: Kippis 1.15