Fruktträdsbeskärningskurs på Wiks slott

9 augusti 2020 mellan klockan 9.00 och 16.00

Dagen inleds med ett kort teoripass varefter vi ger oss ut till äppellunden. Deltagarna arbetar där enskilt eller i grupp med att beskära äppelträden under handledning av Per. Var och en får ta med sin egen sekatör och beskärningssåg men stegar kommer att finnas på plats.

Kursledare är Per Axell som är trädgårdsmästare med lång erfarenhet från bland annat Wiks slott och Linnéträdgården. Per är engagerad i Sveriges Pomologiska Sällskap och är specialiserad på beskärning och ympning av fruktträd.

Max antal deltagande är 15 personer.

Kostnad 950 kr per person.

Kontakt: Wiks slott

Telefon.: 018-611 66 60

e-post: wiks.slott@regionuppsala.se