Nyheter i trycksaksbutiken!

: Har du sett att vi nu bland andra skrifter också säljer

  • Pomologen-pomologi nr 3, päronporträtt av Niklas Medin
  • Konsten att sköta ett äppelträd av Görel Kristina Näslund
  • Svenska äpplen (pomologin) av Görel Kristina Näslund
  • Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar, redaktör Inger Hjalmarsson