Medlemstidningen Pomologen

Sveriges Pomologiska sällskap ger ut medlemstidningen Pomologen som utkommer med fyra nummer per år.

 

Artikelregister

Register över alla artiklar i alla hittills utkomna nummer av Pomologen finns i kolumnen till höger.

Förslag på förbättringar, eller om felaktigheter hittas, emottages tacksamt till info@svepom.se

(Registret är i pdf-format. Pdf-filer kan läsas genom att ladda ned gratisprogrammet Adobe Reader. Detta programs sökfunktion kan användas för att söka i registret.)

 

Köpa gamla nummer av Pomologen?

Gå till sidan Butik.

 

Utgivningsplan för Pomologen

Nr Manusstopp I brevlådan
Nummer 1 15 januari mars
Nummer 2 15 april juni
Nummer 3 15 juli september
Nummer 4 15 oktober december

 

Tidningsredaktionen

Tidningsredaktionen jobbar med att framställa medlemsbladet Pomologen. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och det är ett omfattande men roligt arbete att samla artiklar, redigera, korrekturläsa, införskaffa bilder etc.

Redaktionen nås på e-post: redaktionen@svepom.se

 

Anvisningar för artikelförfattare

 

WordPress theme: Kippis 1.15