Om Sveriges Pomologiska Sällskap

Sveriges Pomologiska Sällskap är en ideell förening som vill samla alla som är intresserade av att hitta pomologisk kunskap och tillsammans med likasinnade arbeta för att tillvarata såväl gamla som nya rön inom det pomologiska fältet.

Sveriges Pomologiska Sällskap har som sitt syfte att:
– Värna om mångfalden av svenska bär- och fruktsorter.
– Hjälpa till att utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige.

I dagsläget har vi runt 1050 medlemmar geografiskt spridda över hela Sverige från Norrbotten till Skåne.

Alla kan bli medlemmar i Sveriges Pomologiska Sällskap – både enskilda, företag och organisationer. Medlemsavgifter.

Organisation

Vår styrelse består av sju ledamöter och två–fyra suppleanter.
Kontaktuppgifter till styrelsen.
Styrelsen har möte cirka en gång i månaden.
I februari brukar årsmöte hållas. Årsmötet hålls på olika platser i landet. Då är alla medlemmar inbjudna och vi brukar också försöka bjuda på något intressant föredrag.

SPS stadgar (pdf)

Regionala kontaktpersoner och lokalkretsar

Runt om i Sverige har vi ett antal regionala kontaktpersoner.

 

Aktiviteter

Sveriges Pomologiska Sällskap ger ut medlemstidningen Pomologen med fyra nummer per år.

I egen regi ordnar vi kurser, träffar och studieresor, vilket kan hittas i Kalendariet.

Där samlar vi också pomologiska evenemang organiserade av andra arrangörer.

Rulla till toppen