Styrelsen

Sveriges Pomologiska Sällskap har en styrelse bestående av fem ledamöter och två till fyra suppleanter.

 Styrelse

Samt valberedning och revisorer

 • Ordförande:

Maria Nyman-Nilsson
Färjemansgatan 20, 254 40 Helsingborg
070-200 25 37
E-post:marianymannilsson@gmail.com

 • Vice ordförande:

Mats Andersson
Ytterturingen 109, 840 24 Överturingen
070-266 82 20
E-post: info@fagelvik.com

 • Sekreterare:

Cecilia Engqvist
Vårvindsgatan 25, 418 73 Göteborg
073-902 99 32
E-post: cecilia.engqvist@gmail.com

 • Kassör:

Agneta Östlund
Borevägen 9, 191 43 Sollentuna
070-783 80 07
E-post: agneta.ostlund@telia.com

 • Ordinarie ledamot:

Peter Hylmö
Basungatan 36, 533 34 Götene
070-512 54 12
E-post: peter@hylmo.se

 • Suppleant:

Sture Nordmark
Sätuna 13, 179 97 Färentuna
073-216 16 29,
E-post: sture.nordmark@hotmail.c

 • Suppleant:

Beatrice Wiström
Gärdsmark 271, 931 95 Skellefteå
070-698 05 52
E-post: beawistrom@gmail.com

 • Suppleant:

Tomas Netsborn
Egron Lundgrens väg 8, 168 51 Bromma
070-763 36 99 
E-post:tomas.netsborn@cribellum.se

 • Adjungerad i IT-frågor:

 • Revisor:

Lisa Fredricks
Bergsvägen 59, 181 31 Lidingö
073-402 84 68
E-post: lisa.k.fredricks@gmail.com

 • Revisor:

Maren Tober
Hägerstensvägen 267, 129 38 Hägersten
076-105 07 66
tradgardsfrid@gmail.com

 • Valberedning:

Christer Sandberg
Hidingsta 327, 705 95 Örebro
070-154 23 38
E-post: s.christer.sandberg@gmail.com

 • Valberedning:

Kerstin Lundin Hagblom
Åbergssons väg 13, 170 77 Solna
070-338 39 49
E-post: keluha@telia.com

 • Valberedning

Rulla till toppen