Europom 2022 i Sverige

Varmt välkomna till Europom 2022

Europom, Europas mötesplats för frukt, arrangeras för första gången i Sverige! Varmt välkomna!

Ta chansen att tillsammans med Europas mest fruktkunniga personer diskutera, jämföra och testa äpplen, päron men även andra frukter såsom nötter. Här finns möjligheterna att öka kunskaperna om frukt och fruktodling och lära känna människor från hela Europa som delar intresset. 
Alla intresserade välkomnas på eventet den 15-16 oktober 2022. Arrangemanget går av stapeln på det vackra och anrika Fredriksdal Museer och Trädgårdar i Helsingborg.

Det krävs ingen anmälan för att besöka Europom. Däremot måste man som SPS-medlem anmäla i förväg om man vill delta på middagen på lördagskvällen eller gå på någon av kurserna. Anmälan görs till: europom22sweden@gmail.com

Program Lördag 15/10*
Den europeiska fruktutställningen är öppen 10-15 för allmänheten. Sveriges pomologiska Sällskap har informationsbord under samma tider.

Kl 8 Öppnar för utställare
9–12 Introduktion till sortbestämning/ Äpplen (för SPS medlemmar, obs att föranmälan krävs på europom22sweden@gmail.com)
10– 15 Informationsbord sjukdomar och skador på fruktträd
11– 13 Utställning/inspirationsseminarie för must, cider och vin av frukt (för Allmänheten och SPS medlemmar)
12– 15 Sortbestämning för allmänheten
10– 15 Svårbestämda sorter (infobord för SPS sortbestämmare. Samling 14.30 för diskussion)
15–16 Föreläsning ”Fruktodling i norr” (för Europomdeltagare och SPS medlemmar)
16.30–17.30 Europom-möte om de kommande åren och med diskussion kring jämförande sorter och klimatförändringens påverkan i fruktodling. (för Europoms och SPS medlemmar)
19.30 – Gemensam middag (för Europoms och SPS medlemmar)

Program söndag 16/10*
Den europeiska fruktutställningen är öppet 10-13 för allmänheten. Sveriges Pomologiska Sällskap har informationsbord under samma tider.

Kl 8 Öppnar för utställare
9-9.45 (ca) Promenad från hotellet, genom svenska villakvarter och trädgårdarnas fruktodling, till Fredriksdal (för Europomdeltagare)
9–12 Introduktion till sortbestämning/ Päron (för SPS medlemmar, obs att föranmälan krävs på europom22sweden@gmail.com)
10–13 Informationsbord sjukdomar och skador på fruktträd.
11–13 Sortbestämning för allmänheten
10–15 Svårbestämda sorter (infobord för SPS sortbestämmare)
15 AVSLUTNING
*Med reservation för ändringar i programmet.

Utställningsinformation:
Utställningarna arrangeras i ett av husen på Fredriksdal där varje land tilldelas ett visst område för sin utställning. Upplägg av utställning sker under fredagen (14/10).

Anmäl dig här till Europom häreuropom22sweden@gmail.com
Glöm ej att boka hotell. Deltagare kan boka in sig på Good Morning Hotell.
Hotellet ligger 2,7 kilometer från Fredriksdal och det tar 10 minuter med bil eller 35 minuter att gå till utställningslokalen. Parkeringskostnad tillkommer.

Vid frågor, mejla till europom22sweden@gmail.com

Här finns möjligheterna att öka kunskaperna om frukt och fruktodling och lära känna människor från hela Europa som delar intresset.

Obs. Anmälan till kurserna i sortbestämning av äpple (lördag) päron (söndag) görs till europom22sweden@gmail.com

I samarbete med Helsingborg stad
Rulla till toppen