Personlig Integritet

  • De uppgifter Sveriges Pomologiska Sällskap registrerar om sina medlemmar är namn, adress, län, mobil-/telefonnummer och e-postadress
  • Denna information sprids inte till någon annan part men används inom föreningen till utskick av Pomologen, avisering av medlemsavgifter, information inför årsmöte, andra medlemsutskick, samt vid produktion av Sällskapets tryckta matrikel som distribueras årligen med Pomologen nr 3
  • Om du inte önskar stå med i matrikeln så kontakta styrelsen via info@svepom.se
Rulla till toppen