DETTA INGÅR I ETT MEDLEMSKAP I SPS

Som medlem får du/ni:

 • 4 nummer per år av tidningen Pomologen
 • Kunskap genom www.svepom.se och Sällskapets Facebookgrupp Pomologisk öppen diskussion
 • Erbjudanden om kurser och seminarier
 • Kalendarium för pomologiska evenemang runt hela Sverige
 • Inbjudan att delta i spännande pomologiska resor i och utanför Sverige
 • Rabatterat inträde till mässan Nordiska Trädgårdar
 • Massor av nya vänner som delar ditt frukt- och bärintresse 
 • Rabatter hos olika företag, se sällskapets matrikel
 • Tillgång till paraplyorganisationen FOR:s trädgårdsrådgivare

Som företag/organisationsmedlem ger ni ett extra stöd till SPS och får utöver ovanstående:

 • Organisationen/företaget listat med länk till den egna hemsidan på SPS hemsida
 • Separat listning i Sällskapets medlemsmatrikel (1 utgåva/år)
 • Listning i tidningen Pomologen en gång per år
 • Listning i montern på mässan Nordiska Trädgårdar varje år
 • Två extra exemplar av Pomologen, alltså tre stycken av varje nummer (om så önskas)

Tillbaka till “Bli medlem”

Rulla till toppen