Pomologisk litteratur

Under denna rubrik presenterar vi värdefull pomologisk litteratur. Det är företrädelsevis svenska publikationer men även nordisk och internationell litteratur dokumenteras.

 

En av sällskapets initiativtagare; Gullmar Henäng i Sigtuna, har stor kännedom om pomologisk litteratur och historia. Han har sammanställt en kronologisk förteckning över pomologisk litteratur.

 

Förteckningen är uppställd i kronologisk ordning och upptar endast ett urval av den pomologiska litteraturen från 1700-talet till idag. Vid flera upplagor har dessa i allmänhet noterats under årtal för den första utgivningen.

 

Publikationer som endast behandlar sjukdomar eller skador på frukt eller fruktträd har inte tagits med, ej heller trädgårdsböcker av mera allmän karaktär, även om dessa ofta också tar upp frukt, fruktträd och fruktodling.

Uteslutits har också artiklar publicerade i tidningar, tidskrifter eller andra periodika.

 

Saknar Du någon skrift i förteckningen hör gärna av Dig till info@svepom.se så kompletterar vi listan.

 

Svensk litteratur

 

Svensk Pomologisk Litteratur (pdf)

 

Utländsk litteratur

 

Utländsk Pomologisk Litteratur (pdf)

 

 

 

Rulla till toppen