Medlemstidningen Pomologen

Sveriges Pomologiska sällskap ger ut medlemstidningen Pomologen som utkommer med fyra nummer per år.

Artikelregister

Register över alla artiklar i alla hittills utkomna nummer av Pomologen finns i kolumnen till höger.

Förslag på förbättringar, eller om felaktigheter hittas, emottages tacksamt till info@svepom.se

(Registret är i pdf-format. Pdf-filer kan läsas genom att ladda ned gratisprogrammet Adobe Reader. Detta programs sökfunktion kan användas för att söka i registret.)

Köpa gamla nummer av Pomologen?

Gå till sidan Böcker och trycksaker.

Utgivningsplan för Pomologen

NrManusstoppI brevlådan
Nummer 115 januarimars
Nummer 215 apriljuni
Nummer 315 juliseptember
Nummer 415 oktoberdecember

Tidningsredaktionen

Tidningsredaktionen arbetar med att framställa medlemsbladet Pomologen. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och det är ett omfattande men roligt arbete att samla artiklar, redigera, korrekturläsa, införskaffa bilder etc.

Redaktionen nås på e-post: redaktionen@svepom.se

Anvisningar för artikelförfattare

Rulla till toppen