Rapporter från regionerna

Här hittar ni årsberättelserna från våra olika regionala ombud

För att vi ska kunna publicera dessa bör de vara inskickade till årsmötet under rubriken Årsberättelse.

Dessa mailas enklast till info@svepom.se

Rulla till toppen