Medlem

Detta ingår i ett medlemskap i SPS

Som enskild medlem får du/ni:

 • 4 nummer per år av tidningen Pomologen
 • Kunskap genom www.svepom.se och Sällskapets Facebookgrupp
 • Erbjudande om kurser och seminarier
 • Kalendarium för pomologiska evenemang runt hela Sverige
 • Inbjudan att delta i spännande pomologiska resor i och utanför Sverige
 • Rabatt hos vissa företag som finns publicerade på Sällskapets hemsida
 • Rabatterat inträde till mässan Nordiska Trädgårdar
 • Massor av nya vänner som delar ditt frukt- och bärintresse 
 • Rabatter hos olika företag: Medlemsrabatter

Som företag/organisationsmedlem ger ni ett extra stöd till SPS och får utöver ovanstående:

 • Organisationen/företaget listat med länk till den egna hemsidan på SPS hemsida
 • Separat listning i Sällskapets medlemsmatrikel (1 utgåva/år)
 • Listning i tidningen Pomologen en gång per år
 • Listning i montern på mässan Nordiska Trädgårdar varje år
 • Två extra exemplar av Pomologen, alltså tre stycken av varje nummer (om så önskas)

Hjärtligt välkommen i vårt Sällskap!

MEDLEMSAVGIFTER FRÅN 2018

MedlemskategoriAvgift/kalenderår
Enskild medlem290 kr
Ungdom t.o.m. 24 år150 kr
Studerande150 kr
Familjemedlemskap350 kr
Utlandsmedlem350 kr
Företag/organisation1200 kr
Ständig medlem (enskild)6000 kr

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM:

Betala in medlemsavgiften till:

Plusgiro 185472-8 Sveriges Pomologiska Sällskap

Glöm ej att ange namn,adress och e-postadress! Ange även gärna ditt telefonnummer!
Adressuppgifterna kan mailas till info@svepom.se om du inte får plats med all info vid betalning via internet.

nbetalning från andra länder:
IBAN = SE62 9500 0099 6026 0185 4728
BIC (SWIFT) = NDEASESS
 

OBS! Särskilt sommartid kan det ta 3-4 veckor från inbetalning tills du som ny medlem får ditt välkomstbrev.

Betalningar som kommer in efter den 15 september räknas som en medlemsavgift för nästkommande år + att man får nuvarande års nr. 4 av ”Pomologen”.
 

För frågor om medlemskapet, kontakta:
Bettina Broberg Brundin
Länna Östansjö 210, 740 71 Länna
070-755 75 76
e-post: bettina@ostansjo-beskarning.se

ADRESSÄNDRING

Skicka info om adressändring till e-post: info@svepom.se eller kontakta Bettina Broberg Brundin.

GE BORT ETT MEDLEMSKAP I SVERIGES POMOLOGISKA SÄLLSKAP

En bra presentidé till den som gillar frukter och bär!

Mottagaren blir medlem för ett kalenderår.

Som medlem blir han/hon inbjuden till Sällskapets möten, kurser, seminarier och resor och får medlemstidningen Pomologen som utkommer med fyra nummer per år.

Betala in medlemsavgiften (se ovan) och beställ presentkort genom att skicka ett mail till:

Bettina Broberg Brundin, tel 070-755 75 76, 
e-post:bettina@ostansjo-beskarning.se

Till dig skickar vi presentkortet och ett nummer av Pomologen som du kan överlämna till mottagaren. 

OBS Viktigt! Ange i mailet:

– Ditt namn och din adress

– Den nya medlemmens: namn, adress, e-post och telefonnummer

– Ange gärna även datum för när du tänker överlämna presentkortet så att vi inte råkar skicka post till den nye medlemmen innan dess.

GDPR – Dina kontaktuppgifter hos Sveriges Pomologiska Sällskap

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Sveriges Pomologiska Sällskap hanterar dina personuppgifter, dvs din kontaktinformation.

Sällskapet samlar uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt information om medlemstyp (enskild, familj etc) och datum för när medlemsavgift erlagts i ett digitalt register. Detta register uppdateras endast av medlemsregisteransvarig, men även ordförande och kassör har tillgång till filen.

Informationen används på följande sätt:
– För utskick av välkomstbrev till nya medlemmar
– För utskick av medlemstidningen Pomologen med bilagor, t ex inbetalningskort.
– För digitala utskick och utskick per brev av information som rör Sällskapet, t ex påminnelser om medlemsavgift, inbjudan till evenemang eller förfrågningar om hjälp vid olika aktiviteter.
– För produktion av årlig medlemsmatrikel. Den som inte vill ha sina uppgifter med i matrikeln uppmanas höra av sig till info@svepom.se eller kontakta någon i styrelsen. Medlemsmatrikeln är väsentlig för Sällskapets verksamhet som är regionalt baserad.

OBS! Sällskapet delar inte med sig av medlemsinformationen till någon utomstående part.

Har du frågor? Kontakta gärna någon i styrelsen:  https://svepom.se/kontakta-oss/styrelsen

Rulla till toppen