Årets bonusskrift.

Om du ser till att din medlemsavgift (avin finns i din e-post) kommer in på Sällskapets konto före årets slut kommer du att få årets bonusskrift Från ymp till träd i januari/februari. Skriften ger råd om hur man vårdar sina ympade eller okulerade ungträd fram till dess de är utplanteringsmogna

Rulla till toppen