Nästa års medlemsavgift har skickats ut!

Idag, 16 november, har alla avier för 2024-års medlemsavgifter gått ut med e-post till alla medlemmar som uppgivit sådan adress. Om du inte hittar din avi i inkorgen så titta i skräpposten. Om den inte finns där heller så hör av dig till styrelsen, info@svepom.se.

Du som inte har uppgivit någon e-postadress kommer att få avin per brev om ca en vecka.

Om du ser till att din medlemsavgift kommer in på Sällskapets konto före årets slut kommer du att få årets bonusskrift Från ymp till träd i januari/februari. Skriften ger råd om hur man vårdar sina ympade eller okulerade ungträd fram till dess de är utplanteringsmogna.

Med tillönskan om ett gott nytt pomologiskt år

Styrelsen

Sveriges Pomologiska Sällskap

Rulla till toppen