Nytt medlemssystem och personlig avisering!

SPS har under sommaren flyttat över medlemsregistret till systemet arcMember som används av många föreningar.
Nu tar vi det i bruk, funktion för funktion. I november kommer Sällskapet att skicka ut personliga avier för medlemsavgifter för första gången. Avierna kommer att ha OCR-kod vilket innebär att betalningarna automatiskt kopplas till respektive medlem.
Utskicken kommer huvudsakligen att göras via e-post så det är viktigt att du uppgett rätt e-postadress – kolla matrikeln!
I de fall e-postadress saknas eller utskicket studsar tillbaka kommer avin per pappersbrev i stället. Denna nya rutin kommer att spara mycket arbete för medlemsregisteransvarig och kassör som nu båda ser framtiden an med tillförsikt.
Via det nya systemet kommer vi också att kunna skicka ut nyhetsbrev och material inför årsmötet. Under hösten kommer en länk att läggas in på hemsidan så att du och alla andra medlemmar enkelt kan uppdatera egen information i medlemsregistret, t ex byte av adress. Man loggar in med sin e-postadress och sätter själv önskat lösenord.
Nya medlemmar kommer att kunna teckna och betala medlemskapet direkt via en modul på hemsidan.

SPS avskaffar familjemedlemskapet – och blir generösare

Från och med 2024 kommer föreningen att ändra villkoren för det enskilda medlemskapet så att hela hushållet i samma bostad inkluderas. Då behövs inte längre något familjemedlemskap, vilket slopas. Men det kommer bara att finnas ett namn från hushållet i matrikeln, den som står för medlemskapet.

Det innebär följande:

  1. Endast 1 medlem/hushåll behöver registreras hos SPS.
  2. Endast registrerad medlem kommer att stå listad i föreningens matrikel.
  3. Alla som bor i samma hushåll där någon har ett medlemskap i SPS är välkomna att anmäla sig till Sällskapets arrangemang. Enda kravet är att man måste kunna uppge namnet på den i hushållet vars namn är registrerat hos SPS.

Förenklingen av medlemskategorierna innebär en sänkning av medlemsavgiften för dem som tidigare betalat Familjemedlemskap.

Rulla till toppen